Ecce Homo

Ecce Homo je hudební pašijové pásmo nebo, chcete-li, rytmické či beatové pašije. Autorem je Pavel Hladký. Děj vás přenese do posledních dnů Ježíše Krista na zemi – od poslední večeře po ukřižování.

V našem provedení se snažíme co nejvěrněji interpretovat jednotlivé písně tak, jak jsou autorem zapsány. Přitom se ale pokoušíme o co nejpestřejší hudební doprovod. Základní rytmickou linku jsme si také obohatili o vlastní předehry a doprovody smyčcových nástrojů s příčnou flétnou.

V průběhu celého pásma uslyšíte smíšený pěvecký sbor a řadu sólistů v rolích typických pro tento příběh, jako je Ježíš, Petr, Jidáš či Marie Magdalena. Aby byl děj pro posluchače ještě srozumitelnější, představujeme průběžně názvy písní a role na obrazovkách. Přestože se jedná o koncert a ne čistě divadelní představení, máme připraveno také scénické osvětlení pro dokreslení atmosféry děje.

Vynaložili jsme veškeré možné úsilí pro to, aby se vám koncert líbil a zanechal ve vás co nejhlubší zážitek. Těšíme se na shledání na některém z koncertů.