O nás

Pod názvem Festivus se skrývá příležitostné hudební uskupení, jehož jádro tvoří členové scholy farnosti Pozlovice. Velké dílo by však nebylo možné vykonat ve skromném složení bez mnoha milých hostů, ať už ze samotných Pozlovic a okolí, tak hudebníků i zpěváků, kteří za námi přijíždí desítky kilometrů. Zpěv a hraní je pouze naší zálibou ve volném čase – jsme nadšení amatéři.

Oním velkým dílem, kvůli kterému se aktuálně scházíme, je pašijový koncert Ecce Homo. Hudební pásmo složené z písní, které spojuje hluboká dějová linka příběhu spasení lidstva. V rámci svých možností děláme vše pro to, aby zážitek našich posluchačů byl co nejsilnější. Smíšený sbor pečlivě piluje sborové party, sólisté brousí svá sóla, kapela se snaží zahrát doprovod co nejpestřeji, pouze nedočkaví houslisti už svými smyčci rozverně ohrožují violoncellistku.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že jsme připraveni předstoupit před publikum a každému jednotlivém posluchači přinést intenzivnější prožití postní doby.

Těšíme se, že mezi našimi posluchači uvidíme i Vás.